• Gratis verzending bij een besteding vanaf € 39 euro
  • Gratis ophalen in IJsselstein
  • Inpakservice

algemene voorwaarden

Heeft u een vraag, een op- of aanmerking over één van onze producten, of over de website?

Neem contact op via het contact formulier  en u ontvangt zo snel mogelijk een bericht van ons terug.

Adresgegevens:

Klein kruimeltje

Hovenierlaan 45

3401GC IJsselstein

KvK : 73811653

Btw nummer: NL002231642B18

 

 

 Algemene Voorwaarden 

Klein kruimeltje staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 73811653  Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van Klein kruimeltje
Wanneer het leveringen of diensten betreft die niet via de webwinkel plaatsvinden, maar ontstaan uit bijvoorbeeld contante verkopen dan zijn de artikelen uitgesloten van deze voorwaarden. Op alle leveringen, diensten en overeenkomsten van of met Klein kruimeltje als ook op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


1.0 – Prijzen 
Alle genoemde prijzen in de webwinkel van Klein kruimeltje zijn in euro`s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Zolang de overeenkomst niet definitief tot stand is gekomen, is Klein kruimeltje bevoegd de vermelde prijzen alsmede de voorwaarden te wijzigen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een definitieve bestelling plaatst bij Klein kruimeltje. U gaat op het moment van het bevestigen van uw bestelling automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. 

2.0 – Bestellen 
Alle omschreven en afgebeelde artikelen op de website van Klein kruimeltje die voorzien zijn van een bedrag, kunnen besteld worden in de webwinkel. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per e-mail met daarin een overzicht van de bestelde artikelen, het factuurnummer en het afleveradres. Wanneer de gegevens op de orderbevestiging onjuist zijn, dan kunt u Klein kruimeltje hierover per e-mail berichten. Wanneer Klein kruimeltje voor het moment van verzenden geen bericht van u heeft ontvangen, gaat Klein kruimeltje er vanuit dat alle gegevens correct zijn. Ondanks dat Klein kruimeltje gebruik maakt van een voorraadbeheersysteem kan het voorkomen dat een artikel is uitverkocht of gelijktijdig door iemand anders is besteld. In dit geval zal Klein kruimeltje u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

3.0 – Betalen 
Wanneer de bestelling via de website van Klein kruimeltje plaatsvindt, dient u het totaalbedrag van uw bestelling, en (indien van toepassing) de verzendkosten, aan Klein kruimeltje te voldoen, waarbij een online betaling via het erkende en beveiligde betalingssysteem van iDEAL onze voorkeur geniet. Zodra Klein kruimeltje uw betaling heeft ontvangen, zal dit per mail aan u worden bevestigd. Uiteraard streeft Klein kruimeltje er naar om uw bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken. 

 

3.1 Betaling via Klarna

Koop nu - Betaal later

Deze voorwaarden voor Betaal later zijn van toepassing tussen jou en de winkel waar je je goederen, tickets of diensten koopt en waarvoor je Betaal later als betaalmethode kiest. 

Als je voor Betaal later kiest, bieden wij je de mogelijkheid om 30 dagen na de verzending van je goederen of tickets te betalen/ na de datum waarop de dienst of de digitale inhoud beschikbaar voor je is. Wij dragen onze vordering op jou over aan Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna zal je een betalingsopdracht sturen zodat je direct aan Klarna kan betalen. Voor de contactgegevens en meer informatie over Klarna kan je klarna.com bezoeken.

Je betaalt enkel wanneer je je bestelling hebt ontvangen!

Klarna biedt consumenten Aankoopbescherming, wat inhoudt dat je als consument niet hoeft te betalen voor je bestelde goederen tot je die ontvangen hebt en dat Klarna je zal helpen wanneer je problemen hebt met je aankoop.

Ga voor meer informatie en instructies naar: 

https://www.klarna.com/be/aankoopbeschermingklarnas-aankoopbescherming-voor-consumenten/

Kosten en commissie

We brengen een commissie van 0 € per aankoop in rekening.

Herinneringskosten

Als Klarna niet de volledige betaling heeft ontvangen op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld, moet je aanmaningskosten betalen. Tussen iedere herinnering zit minimaal 10 dagen.  

 

Incassokosten 

Indien Klarna na de derde herinnering de totale betaling niet heeft ontvangen, wordt de factuur overgedragen aan onze incassopartner. In dit geval is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een rente van 12% per jaar of de wettelijke rentevoet voor een te late betaling in handelstransacties verschuldigd. Bovendien heeft Klarna of de incassopartner bij het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de betaling van de schuld op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, recht op een vastgestelde schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van 40 euro per factuur. Deze forfaitaire schadevergoeding komt boven de hierboven vermelde herinneringskosten. De rente alsook de schadevergoeding zijn te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

Kredietcheck en het behandelen van je gegevens door Klarna

Als je voor Betaal later kiest zal Klarna je kredietwaardigheid beoordelen, waarbij soms een krediet controle wordt uitgevoerd. Klarna verwerkt je persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst en voor de aanvullende doeleinden die je kan vinden in onze Privacyverklaring. De Privacyverklaring is hier en op onze website beschikbaar. Door gebruik te maken van de diensten van Klarna bevestig je dat je deze Verklaring hebt gelezen. Wij verwerken je persoonsgegevens bijvoorbeeld om je te identificeren en om klantenanalyses, kredietbeoordelingen, marketing en bedrijfsontwikkeling uit te voeren. Wij kunnen je gegevens ook doorgeven aan geselecteerde partners (zoals kredietinformatiebureaus), die buiten de EU/EER gevestigd kunnen zijn. In de Privacyverklaring vind je meer informatie over het delen van gegevens, je rechten met betrekking tot je gegevens, hoe je contact met ons kunt opnemen met vragen of hoe je een klacht kan indienen bij een autoriteit. 

Toewijzen

U mag geen rechten of plichten die u onder deze voorwaarden hebt, overdragen of toewijzen. Voor zover, al dan niet toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij deze voorwaarden of enig recht of verplichting onder deze voorwaarden op elk moment overdragen of toewijzen, onder de voorwaarde dat een dergelijke overdracht of toewijzing uw rechten en plichten onder deze voorwaarden niet ten nadele van u wijzigen.

https://www.klarna.com/nl/kopersbescherming-voor-consumenten/


4.0 - Verzenden en Verzendkosten 

De verzendkosten worden berekend na mate het gewicht van het product. 

Maximale bedrag van verzendkosten bedraagt € 6.75 (met Track & Trace)
Gratis verzending in Nederland vanaf € 39 euro.

5.0 – Levering 
Voor iedere bestelling geldt dat er alleen wordt geleverd na ontvangst van de betaling. Alle bestellingen worden aangeboden op het door u opgegeven afleveradres. Klein kruimeltje zal er alles aan doen de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk bij u af te laten leveren. Alle voorradige artikelen zullen binnen 4 tot 6 werkdagen na ontvangst van uw betaling bij u thuis worden afgeleverd, eventueel m.u.v. pre-orders.
kleding word bij ons na de bestelling met de hand gemaakt , bestelde artikelen die nog gemaakt moeten worden, hebben een langere levertijd. Dit kan maximaal 14 werkdagen duren. 

Aan de gemelde en vermelde leveringstermijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen de genoemde leveringstermijnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan tijdens of voortvloeien uit het vervoer van uw bestelling door PostNL. 

6.0 - Onjuiste bezorging 
Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen. Klein kruimeltje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres, wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de klant. 

7.0 – Retourneren 
U heeft het recht om de door Klein kruimeltje geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren onder de volgende voorwaarden: 

7.1 - Het retourrecht geldt alleen voor ongebruikte artikelen welke in originele staat verkeren en zijn voorzien van de originele verpakking met prijskaartje en inclusief een ingevuld retourformulier. 

7.2 - De verzendkosten van de retourzending komen ten alle tijde voor rekening van de koper. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling. 
Indien bij het retourneren van de artikelen bovengenoemde regelgeving wordt nageleefd, zal Klein kruimeltje het bedrag (met uitzondering van de verzendkosten en eventuele overige kosten door bijv. schade) binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan u crediteren. 

Klein kruimeltje behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd. Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn geretourneerd, geldt dat de zending door u is geaccepteerd. Een defect ontvangen product dient direct na ontvangst per e-mail te worden aangemeld. 

8.0 - Persoonlijke gegevens 
Om de bestellingen te kunnen verwerken, zullen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een relatiebeheerprogramma van Klein kruimeltje. Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Uiteraard hanteert Klein kruimeltje bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de geldende wet- en regelgeving. 

9.0 - Aansprakelijkheid 
Klein kruimeltje is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door Klein kruimeltje geleverde producten. Klein kruimeltje kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van een vertraagde levering en / of typefouten of onjuistheden in een door de klant ingevulde tekst. De aansprakelijkheid van Klein kruimeltje beperkt zich altijd tot het bedrag van de verzonden factuur van de betreffende bestelling minus de verzendkosten. 

10.0 - Afbeeldingen en omschrijvingen 
De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Klein kruimeltje kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Klein kruimeltje is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. 

11.0 - Vragen en opmerkingen 
Klein kruimeltje streeft naar tevreden klanten en zal haar uiterste best doen om eventuele klachten naar alle redelijkheid in onderling overleg op te lossen. Mocht u vragen, klachten, opmerkingen en/of suggesties hebben, dan stelt Klein kruimeltje het op prijs als u dit laat weten via de mail.